Macro XIII (1)

Cartón, aluminio y resina epoxy policromados
200 x 120 x 196 cm / 78.7 x 47.2 x 77.1″
2013