Macro XII (1)

Cartón y resina epoxy policromados
13 x 50.5 x 42.5 cm / 5.1 x 19.9 x 16.7″
2013